Rzeszów Aleja Tadeusza Rajtan 20 Polskainfo@cso.biz.pl

Anonimizacja danych medycznych

Dokumentacja medyczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami lub utratą. sposób zabezpieczenia musi uwzględniać zachowanie integralności i wiarygodności oraz zapewniać stały dostęp do dokumentacji osobom uprawnionym, a także uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym. dokumentację medyczną powinno się udostępniać z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia danych przed ujawnieniem jest anonimizacja.

CSO rozwiązuje współczesne problemy anonimizacji dokumentów medycznych.  Zapewniamy pełną ochronę danych medycznych komunikację mobilnych urządzeń  do systemów PACS  zapewnienie ochrony danych wrażliwych metodami f(a)- i f(a,b)- anonimizacji .

I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *