Rzeszów Aleja Tadeusza Rajtan 20 Polskainfo@cso.biz.pl

ANALIZA OBRAZÓW MEDYCZNYCH – ML

Analiza obrazów medycznych pozwala na zlokalizowanie stanów chorobowych i odpowiednie ich sklasyfikowanie. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż w przypadku wielu schorzeń przemiana komórek zdrowych w chore jest procesem ciągłym. Zatem nie wiadomo kiedy się rozpoczyna i jak długo trwa. Dlatego też największą trudność stanowi możliwość jak najwcześniejszego wykrywania komórek chorobowych.
Proces komputerowej analizy obrazów rozpoczyna się na poziomie pikseli. Obraz prezentowany jest w postaci dwuwymiarowej tablicy pikseli, która dostarcza jedynie informacji o położeniu i kolorze poszczególnych punktów obrazu, natomiast nie zawiera informacji określającej, które piksele tworzą poszczególne obiekty. W celu dokonania analizy obrazu, trzeba przejść z poziomu pikseli na poziom obiektów. Dokonuje się tego przy pomocy mniej lub bardziej złożonych algorytmów do segmentacji wykorzystując ML

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *